Guia de cursos d’estiu 2014

Des de l’any 1995 s’han realitzat fins a l’actualitat dinou edicions de la Guia de cursos d’estiu de la
Xarxa Vives d’Universitats. A través dels anys, la Guia ha esdevingut una de les ofertes de cursos d’estiu més importants d’Europa i la de més relleu en l’àmbit de la cultura catalana, a més de ser un bon exemple dels serveis d’informació i divulgació al coneixement de la Xarxa.

A la Guia 2014 es van incloure cursos de 83 localitats diferents del nostre àmbit lingüístic, en els quals han participat al voltant de 15.000 persones. Aquests cursos s’han adreçat als 500.000 estudiants de les universitats de la XVU, i a totes aquelles persones interessades a
ampliar els seus coneixements universitaris.

La Guia aplega l’oferta formativa d’estiu de la regió Vives i posa a disposició del públic la informació dels cursos d’estiu, organitzada per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius. Les persones interessades poden consultar tots els continguts de manera àgil i senzilla, i en molts casos, realitzar la matrícula electrònicament.

D’altra banda, des del primer moment s’ha realitzat un important procés per tal que els cursos siguen reconeguts amb crèdits entre totes les universitats membres de forma multilateral. En aquest sentit, la XVU elabora un informe amb els cursos que han sol·licitat reconeixement acadèmic i compleixen els requisits establerts pel reglament de la Guia, i l’envia a cadascuna de les universitats per tal que reconeguen els cursos que consideren oportuns, segons els criteris propis establerts. Aquest reconeixement dels cursos ha afavorit la mobilitat de l’estudiantat entre les universitats de la Xarxa Vives.

A més, a fi de facilitar l’intercanvi d’alumnat de les universitats, la Xarxa promou el programa d’ajuts a la mobilitat DRAC Estiu, que permet disposar de suport econòmic per a participar en aquestes activitats.