La Universitat de Girona tria l’equip representant a la XI Lliga de Debat Universitari de la Xarxa

Girona, Castelló de la Plana, Palma.- La Universitat de Girona prepara la seua participació a la XI Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives, amb l’organització d’una competició interna organitzada per l’Associació de Debat de la UdG. Els equips participants han realitzat una fase formativa prèvia on han après recursos i tècniques dialèctiques i de cerca d’informació.

Per a la fase eliminatòria s’ha previst el següent calendari de debats:

– 25 de novembre. Debat entre l’equip de Mar Llambí i l’equip d’Isaac Pérez
– 26 de novembre. Debat entre l’equip d’Aitor Palomares i l’equip de Laura Trilla
– 2 de desembre. Debat entre l’equip d’Aitor Palomares i l’equip de Mar Llambí
– 3 de desembre. Debat entre l’equip d’Isaac Pérez i l’equip de Laura Trilla

Els temes objecte dels debats són:

1. És preferible la integració europea a la sobirania nacional?
2. És millor la gestió pública que la gestió privada en la prestació dels serveis bàsics?
3. L’accés a la cultura s’ha de garantir de forma universal?

El debat final tindrà lloc el proper 9 de desembre.

La Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats té com a objectiu fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en els quals s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat. El jurat valora capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.
La Xarxa Vives d’Universitats organitza des de l’any 2005 aquesta competició, en la qual durant una setmana diferents equips d’estudiants universitaris debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. Els equips representen la seua universitat i han d’estar formats per un màxim de 5 persones –dos oradors, dos documentalistes, i un reserva– a més d’un capità.