Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, nou president de la Xarxa Vives

JC 620

Barcelona, València, Palma.- 07/09/2016.- El rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, ha assumit des del passat dijous 1 de setembre la presidència de la Xarxa Vives d’Universitats, en substitució del rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco José Mora, i d’acord amb el calendari rotatori de presidències de la institució.

El nou president de la Xarxa Vives és catedràtic de Filosofia del Departament d’Humanitats de la UPF i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Doctor en Filosofia, Casals va impartir docència a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Universitat París VII abans de ser professor a la UPF. En l’àmbit de la gestió, ha estat vicerector de Professorat i de Postgrau i Doctorat, degà de la Facultat d’Humanitats i, finalment, rector de la Universitat Pompeu Fabra des de juny de 2013. A més a més, també ha estat president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), director de l’Institut d’Humanitats de Barcelona i director del departament de Filosofia de la UAB.

La presidència de la Xarxa Vives és semestral i rotatòria, per acord del Consell General de la Xarxa. La universitat que presideix la Xarxa esdevé el punt de referència de les activitats i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre.