Jornades Fòrum Vives de formació per al PDI que imparteix docència en una tercera llengua

Universitat Pompeu Fabra, 10 i 11 d’octubre de 2016

Programa en PDF

DILLUNS 10
15.30 h CONFERÈNCIA TALLER
English for Acadèmic Purposes in Higher Education from a student and staff perspective in a post-Brexit world.
Nick Byrne, exdirector del London School of Economics Language Centre i consultor lingüístic (ponència) (vídeo)
17.30 h BONES PRÀCTIQUES I
LectureLab: un dinamitzador de recursos per a la docència en anglès
Àngels Egea i Marta Juncadella, Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (vídeo)
MOOC d’anglès per a la docència universitària
Enric Serra, Servei de Llengües de la Universitat Autònona de Barcelona (ponència) (vídeo)
DIMARTS 11
9 h BONES PRÀCTIQUES II
How to teach in English: a multidisciplinary approach (vídeo)
Antoni Luna, Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (ponència)
Ester Oliveras, Departament d’Economia i Empresa de la UPF (ponència)
Baldomero Oliva, Department of Experimental and Health Sciences de la UPF (ponència)
10 h FORMACIÓ ESPECÍFICA PER AL PDI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Methodology in English Medium Instruction (vídeo)
Mireia Calm i Ingrid Sabaté, Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLICK) de la UPF (ponència)
Sarah Collins, Idiomes UPF (ponència)
11.30 h BONES PRÀCTIQUES III
Elaboració de materials docents en anglès: DOs and DON’Ts (vídeo)
Maria Abad, Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant (UA) (ponència)
Actuacions per a la millora de les competències docents del professorat Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (vídeo)
Anna Vallbona, Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC
Àgel Raluy, Relacions Internacionals de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC
(ponència)
12.30 h TAULA RODONA
Teaching in another language: L’anglès a les universitats de la Xarxa Vives (vídeo)
Moderadora: Carmen Pérez, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF
Manel Jiménez, director acadèmic del CLICK de la UPF
Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la XVU i vicerector de Cultura, Esport i Llengües de la UA
Rosa Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (ponència)