Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats

La perspectiva de gènere en la docència i recerca universitàries

Universitat Pompeu Fabra, 6 i 7 d’octubre de 2016

Programa en PDF

DIJOUS 6
11 h INAUGURACIÓ
Mònica Figueras Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
12 h PRESENTACIÓ
Informe «La perspectiva de gènere a la docència i la recerca a les universitats de la Xarxa Vives» elaborat per les coordinadores del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere: Tània Verge (UPF) i Teresa Cabruja (UdG)
Tania Verge, Delegada del rector per les polítiques d’igualtat de la UPF
15 h TAULA RODONA (I): PROCESSOS DE DIAGNÒSTIC
Breu reflexió que valore els processos realitzats en docència o recerca pel que fa a estratègies, resistències trobades, punts forts i dèbils, recomanacions, etc (no resultats específics).
Universitat Politècnica de Catalunya Moderadora
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
(Presentació)
Universitat Jaume I
17 h TAULA RODONA (II): BONES PRÀCTIQUES I RECURSOS EN DOCÈNCIA
Universitat de les Illes Balears Moderadora
Universitat d’Alacant Xarxa “Universitat, Docència, Gènere i Igualtat”, portal web i guies
Universitat de Lleida Perspectiva de gènere com a criteri avaluable de l’activitat docent
Universitat Rovira i Virgili Mapa de competències transversals
DIVENDRES 7
9.30 h BONES PRÀCTIQUES I RECURSOS EN RECERCA
Universitat Autònoma de Barcelona Presentació del projecte EGERA: eines, recursos i assessorament
11.30 h TAULA RODONA (III): FORMACIÓ PER AL PDI EN DOCÈNCIA I RECERCA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Universitat Politècnica de València Moderadora
Universitat Jaume I Curs obligatori per al PDI novell en docència amb perspectiva de gènere
Universitat de València Jornades d’inclusió de la igualtat en la investigació
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya La perspectiva de gènere en la formació de mestres
13 h CONCLUSIONS I PROPOSTES PER A LA SEGÜENT TROBADA
14 h CLOENDA
Louise Mcnally Vicerectora per a l’Organització i el Projecte Acadèmic de la UPF