Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives debaten durant dos dies les línies conjuntes d’actuació al corredor mediterrani del coneixement

Els temes de debat inclouen una reflexió sobre els nous programes de doctorat; la presentació del primer informe sobre l’impacte de la les polítiques d’inclusió de la perspectiva de gènere a la docència i a la recerca a les universitats; l’aprovació del nou pla de política lingüística; una anàlisi comparativa sobre models de finançament de les universitats. També incorpora la decisió de la persona o persones que rebran la Medalla d’Honor d’aquest any.

La Universitat d’Alacant acull la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats

Rectors, vicerectors, altres representants de les universitats i empresaris d’ambdues ribes de la Mediterrània estableixen i consoliden relacions de cooperació a les jornades, que constitueixen la cloenda del Programa Algèria Universitats, engegat l’any 2007 per la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.