Les universitats s’adapten al nou perfil sociodemogràfic de l’alumnat sènior

III Trobada de Programes Sènior

22/09/2017.- La Universitat d’Alacant ha acollit els dies 21 i 22 de setembre la III Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior, organitzada pels responsables dels PUM de les universitats de la regió Vives, que constitueixen de forma permanent el Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU).

La III Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior ha servit com un espai de reflexió sobre el nou perfil sociodemogràfic de l`alumnat sènior i les seues necessitats, atès a que es tracta d’un públic molt heterogeni i amb bastant diversitat intergeneracional, multicultural i personal. Entre els aspectes tractats en la trobada, s’ha presentat l’informe anual sobre l’estat dels Programes Sènior a les universitats de la XVU, elaborat per la Universitat de València i la Universitat d’Alacant. A més, s’ha analitzat la visibilitat dels PUM en l’àmbit de les universitats i la societat en general a partir d’un informe presentat per la Universitat Jaume I i la Universitat Pompeu Fabra. Com a resultat de la trobada, s’ha acordat elaborar un programa de formació interuniversitari adreçat als usuaris dels PUM.

Aquests resultats són fruit del treball conjunt del Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats que s’ha reunit avui, divendres 22 de setembre, en una sessió específica amb l’objectiu de definir el pla de treball 2017-2018. El pla inclou, entre altres accions, la celebració d’una nova jornada Fòrum Vives de Formació per a Formadors programada per a febrer de 2018 a la Universitat de les Illes Balears.

Actualment, 16 universitats del territori Vives ofereixen programes de formació per a majors, que apleguen un total d’11.274 alumnes de més de 50 anys, amb una representació del 62 % de dones i del 38 % d’homes. Aquests programes compten, a més, amb la participació de 1.359 professors.

Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la XVU, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.