Les universitats, al capdavant en la lluita per la igualtat de gènere a les aules

Guies docència universitària perspectiva de gènere
  • Una col·lecció pionera publicada per les 22 universitats Xarxa Vives lidera la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària
  • La iniciativa ha estat reconeguda per l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere
  • Es tracta del primer recurs docent universitari que combat els rols i estereotips de gènere en 17 disciplines

Guies docència universitària perspectiva de gènere

9.9.2020.- La Xarxa Vives ha publicat avui la segona fase de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, una iniciativa pionera a Europa que ha estat liderada per les 22 Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa. La col·lecció respon a la voluntat de les universitats de promoure polítiques integrals que afavorisquen la igualtat de gènere, el principi d’igualtat d’oportunitats  i la diversitat en la docència i recerca universitàries. A més, amb l’aplicació de les recomanacions i les pautes que incorporen es pretén que esdevinga un agent de canvi social, ja que permetrà que l’alumnat desenvolupe l’esperit crític necessari per a identificar estereotips, normes i rols socials de gènere i que adquirisca competències per combatre la ceguesa al gènere en la pràctica professional futura.

La docència universitària amb perspectiva de gènere

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere ha esdevingut el primer recurs en introduir la sensibilitat al gènere de manera específica en 17 disciplines diferents. Les guies ofereixen al professorat universitari eines docents per fer una docència que evite les interpretacions parcials o esbiaixades que parteixen de l’home com a subjecte universal. Per a les coordinadores de la segona fase de la col·lecció, M. José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant) i Maria Olivella (coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya), el projecte liderat per la Xarxa Vives “significa un pas endavant per fer de les aules universitàries espais igualitaris i inclusius, des d’on es genera un coneixement transformador i s’impulsa el pensament crític dels futurs professionals per tal d’assolir una societat més justa”. “És un projecte d’innovació docent que no es limita al camp de la igualtat de gènere. Millora la qualitat docent a les nostres universitats i contribueix, per la seua naturalesa professionalitzadora, al creixement econòmic i al canvi cap a una societat més justa, tots ells Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides”, destaquen les coordinadores.

Així, la introducció de la perspectiva de gènere en la docència a les universitats implica un procés reflexiu que afecta el disseny de les competències dels plans d’estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent-hi els resultats d’aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d’avaluació i la gestió de l’entorn d’aprenentatge. Com indiquen Rodríguez i Olivella, “el resultat d’aquest procés és una millora de la qualitat docent, perquè ofereix al professorat recursos, tant per a examinar les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge com les metodologies docents i d’avaluació, el que permet adoptar mesures per garantir que s’atén a la diversitat d’estudiants”. Les coordinadores també emfasitzen la influència que la docència amb perspectiva de gènere té en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, en oferir noves fonts de referència i autoritat acadèmica, a més de coneixements per comprendre la realitat social i per intervenir-hi en el futur des de l’exercici professional.

Un projecte d’innovació docent reconegut a Europa

Com reconeixen les coordinadores de la col·lecció, tot i l’existència d’un marc normatiu europeu que promou la introducció de la perspectiva de gènere en l’ensenyament superior, els esforços realitzats fins ara des de les universitats s’han concentrat més en el desenvolupament de recerques, la publicació de resultats en revistes acadèmiques i la implantació de programes de postgrau especialitzats. D’aquesta manera, la transversalitat que requereix la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària als diferents itineraris curriculars de l’estudiantat i de les titulacions de grau no s’ha produït. A partir d’aquesta mancança, el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives va decidir impulsar una iniciativa conjunta per combatre la ceguesa al gènere des de la docència universitària.

Així, l’any 2018 es van publicar 11 Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere per àmbits de coneixement, a les que s’han sumat les 6 noves guies publicades avui. Com indica M. José Rodríguez, “hi ha molta feina per fer i aquest no és un projecte estàtic; tot al contrari, la col·lecció té continuïtat, és un producte demandat pels sistemes universitaris. De fet, des del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives ja estem treballant en una tercera fase que incorporarà altres sis guies”.

El recurs, pioner en l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha rebut el reconeixement l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR). La col·lecció és també un referent per a d’altres sistemes universitaris. Les tres universitats públiques de Galícia han traduït al gallec les 11 guies publicades al 2018, que seran presentades just demà 10 de setembre en un acte públic que comptarà amb la presència dels rectors de les universitats de Santiago de Compostel·la, la Corunya i Vigo, la direcció de les agències de qualitat espanyoles i gallegues, representants de la Secretaria General d’Igualtat gallega i de les Unitats d’Igualtat de les universitats gallegues, així com amb coordinadores i autores de la col·lecció de la Xarxa Vives. D’altra banda, i arran de l’interés mostrat en la col·lecció per part del sistema universitari espanyol i d’altres internacionals, la Xarxa Vives ha coordinat la traducció a l’anglés i al castellà de la majoria de guies.

Les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere han estat impulsades pel Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, sota la coordinació de M. José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant), Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), Maria Olivella Quintana (coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya) i Tània Verge Mestre (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra). La col·lecció completa inclou 17 guies de les branques d’Arts i Humanitats (Antropologia, Filologia i Lingüística, Filosofia, Història, i Història de l’Art), Ciències Socials i Jurídiques (Comunicació; Dret i Criminologia; Sociologia, Economia, i Ciència Política; i Educació i Pedagogia), Ciències (Física, i Matemàtiques), Ciències de la Vida (Infermeria, Medicina, i Psicologia), i Enginyeries i Arquitectura (Arquitectura, Ciències de la Computació, i Enginyeria industrial).

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats en educació superior, cultura i llengua. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana, i en els darrers anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial a l’àmbit d’acció de la perspectiva de gènere.