Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement que ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere. Les guies presenten recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com mètodes docents, d’avaluació i de gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

El recurs ha esdevingut pioner en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i ha rebut el reconeixement de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs con un exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR). A més a més, la Comissió Europea (2021) cita la col·lecció de la Xarxa Vives en la Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs), recurs que dóna suport a les organitzacions perquè complisquen el criteri d’elegibilitat del Pla d’Igualtat de Gènere (GEP) del Programa Marc Horizon Europa per a la Recerca i la Innovació 2021-2027.

0
Visites web
0
Descàrregues
0
Recursos

Àmbits de coneixement i disciplines de la col·lecció:

Preguntes freqüents

Quin és l'objectiu de la col·lecció?

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. A més, es pretén que amb l’aplicació de les recomanacions i pautes que incorporen, l’alumnat desenvolupe l’esperit crític necessari per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere i adquirisca competències per combatre la ceguesa al gènere en la pràctica professional futura.

Per què és un recurs pioner en docència universitària?

La col·lecció “Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere” és el primer recurs en introduir la sensibilitat al gènere de manera específica en 17 disciplines diferents. Tot i l’existència d’un marc normatiu europeu que promou la introducció de la perspectiva de gènere en l’ensenyament superior, els esforços realitzats fins ara des de les universitats s’han concentrat més en el desenvolupament de recerques, la publicació de resultats en revistes acadèmiques i la implantació de programes de postgrau especialitzats. Així, la col·lecció de la Xarxa Vives incorpora, per primera vegada i de manera transversal, la perspectiva de gènere en la docència universitària als diferents itineraris curriculars de l’estudiantat i de les titulacions. El recurs ha esdevingut pioner en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i ha rebut el reconeixement l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs con un exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR).
A més a més, la Comissió Europea (2021) cita la col·lecció de la Xarxa Vives en la Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs), recurs que dóna suport a les organitzacions perquè complisquen el criteri d’elegibilitat del Pla d’Igualtat de Gènere (GEP) del Programa Marc Horizon Europa per a la Recerca i la Innovació 2021-2027.

Existeixen traduccions a altres llengües?

Sí. Les tres universitats públiques de Galícia han traduït al gallec les 11 guies publicades el 2018 (Ciències de la Computació, Dret i Criminologia, Educació i pedagogia, Filologia i Lingüística, Filosofia, Física, Història, Història de l’art, Medicina, Psicologia, i Sociologia, Economia i Ciència Política). D’altra banda, i arran de l’interés mostrat en la col·lecció per part del sistema universitari espanyol i d’altres internacionals, la Xarxa Vives ha traduït a l’anglés i al castellà la majoria de guies que formen part de la col·lecció, algunes de les quals estan ja publicades. Podeu consultar les obres traduïdes en aquest enllaç.

Qui impulsa el projecte?

La col·lecció “Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere” ha estat impulsada pel Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, sota la coordinació de M. José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant), Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), Maria Olivella Quintana (coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya) i Tània Verge Mestre (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra). També ha rebut el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Es preveu una ampliació de la col·lecció a més disciplines?

Sí. Actualment, el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives està treballant en una està treballant en una quarta fase de la col·lecció, que previsiblement incorporarà les següents sis guies: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Enginyeria Naval, Marítima i Nàutica, Enginyeries Agràries, Geografia, Museologia i Museografia i Turisme.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 5
ODS 10
Logo ODS

Notícies relacionades amb Igualtat de Gènere