La Xarxa Vives amplia la col·lecció ‘Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere’ amb 6 nous títols

  • La col·lecció publicada per les 22 universitats creix amb guies dedicades als estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Enginyeries Agràries, Enginyeria Naval, Geografia, Museologia i Museografia, i Turisme
  • Amb l’ampliació, ja són 28 les guies d’aquesta col·lecció pionera que cerca la promoció de la igualtat en l’esfera acadèmica i científica
  • El projecte compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

23 de gener de 2023.  La Xarxa Vives ha publicat avui la quarta fase de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, una iniciativa pionera a Europa fruit del pla de treball del Grup de Treball en Igualtat Gènere, format per les unitats d’igualtat de les 22 universitats membres. Els 6 nous títols del catàleg ofereixen propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per a incorporar la perspectiva de gènere a les titulacions de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Enginyeries Agràries, Enginyeria Naval, Marina i Nàutica, Geografia, Museologia i Museografia, i Turisme. Actualment, els títols de la col·lecció, disponibles de forma gratuïta al web de la institució, acumulen més de 16.000 descàrregues per part del públic.

La iniciativa respon al compromís de les universitats de promoure polítiques integrals per afavorir la igualtat de gènere, el principi d’igualtat d’oportunitats i la diversitat en la docència i recerca universitàries. Amb la nova fase ja són 28 les guies de la col·lecció que abasten 5 àrees de coneixement, a més de l’àmbit transversal de metodologia i la docència en línia.

Els nous títols de la col·lecció són fruit de les aportacions fetes per especialistes vinculades a diferents universitats de la Xarxa Vives. En aquesta quarta onada de la col·lecció, la coordinació ha anat a càrrec de M. José Rodríguez Jaume (Universitat d’Alacant) i Maria Olivella Quintana (Universitat Oberta de Catalunya).

Les autories de les guies d’aquestes incorporacions corresponen a Pedrona Serra i Susanna Soler, d’INEF Barcelona (guia de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport); M. Dolores Raigón, de la Universitat Politècnica de València (guia d’Enginyeries Agràries); Clàudia Barahona i Marcel·la Castells, de la Universitat Politècnica de Catalunya (guia d’Enginyeria Naval, Marina i Nàutica); Maria Prats i Mireia Baylina, de la Universitat Autònoma de Barcelona (guia de Geografia); Ester Alba, de la Universitat de València (guia de Museologia i Museografia); i Ester Noguer-Juncà i Montserrat Crespi, de la Universitat de Barcelona (guia de Turisme).

 

Un projecte d’innovació educatiu i referent per a altres sistemes universitaris

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es va iniciar l’any 2018 amb la publicació dels primers títols. El recurs, pioner en l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha rebut el reconeixement l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR). L’any 2021, la Comissió Europea també va destacar la col·lecció en l’Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs). El recurs educatiu també és referent per a d’altres sistemes universitaris, i una vintena de les guies ja han estat també traduïdes al castellà, anglès i gallec.

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.

 

Xarxa Vives d’Universitats

Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris del mateix domini lingüístic, i en els darrers anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial a promoure, de forma transversal, la perspectiva de gènere en l’esfera universitària.