Una investigació permetrà l’estudi del fenomen megalític a la comarca d’Osona i Catalunya

20.04.2023 Equip excavació Osona DESTACAT
  • Es tracta d’un projecte de prospecció i excavació, on participaran també estudiants, per posar en valor de les estructures dolmèniques.
  • La recerca promoguda pel Patronat d’Estudis Osonecs ha rebut el finançament dels ajuts Creu Casas Sicart, destinats a promoure la recerca en el context local i comarcal.

20.04.2023 Equip excavació Osona FB

20.04.2023. La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner promouen una recerca que permetrà l’estudi del fenomen megalític i la seva visualització a Osona i Catalunya. Es tracta d’un estudi del Patronat d’Estudis Osonencs que ha rebut 5.000 € de finançament dels ajuts Creu Casas Sicart destinats a promoure la recerca en el context local i comarcal. Coordinat per la professora del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Anna Bach Gómez, les finalitats del projecte són la protecció, documentació i divulgació de les estructures dolmèniques.

Un dels elements patrimonials de cronologia més reculada i més presents a la comarca d’Osona i el conjunt de Catalunya són els monuments d’ús funerari i de tipus megalític. Són estructures pràcticament presents a tot el territori català, si bé la seva preservació és desigual i moltes vegades es troben perduts o dispersos tant per les dificultats d’identificació i erosió del conjunt, com per problemes d’ubicació i coordenades.

El fenomen megalític es refereix a la construcció de monuments prehistòrics amb grans pedres, anomenades megalits. Aquestes construccions van tenir lloc en diferents èpoques i llocs del món, però es van desenvolupar especialment a Europa occidental durant el Neolític (entre el 4500 i el 2000 aC). Els megalits es van utilitzar per a diverses finalitats, com ara sepultures col·lectives, llocs de culte, monuments funeraris, calendari solar i fins i tot com a defenses. Es construïen amb pedres enormes, algunes de les quals pesaven fins a diverses tones, que es transportaven a les zones de construcció i s’organitzaven en cercles, alineacions, túnels i altres formes complexes.

Amb aquesta investigació impulsada per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Muntaner, es pretén que els estudiants universitaris participen en tasques de prospecció i excavació però també de tractament dels materials i de les restes funeràries; així com formar-se en la problemàtica i l’àmbit d’estudi a partir de l’exposició de casos reals d’abast europeu. Per als promotors, la participació d’alumnes es considera un fet rellevant, ja que facilita l’intercanvi de coneixement entre la comunitat investigadora i estableix llaços que poden tenir gran perdurabilitat científica.

La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen anualment els ajuts Creu Casas Sicart de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats del domini lingüístic catalanoparlant, amb la col·laboració del Departament de Recerca i Universitats a través del Pla d’Enfortiment del Català (PEC) i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els projectes finançats, oberts a qualsevol àmbit de coneixement, han de presentar propostes d’aplicabilitat i retorn social dels resultats, així com a tindre el marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides tant en el procés de recerca com en els seus resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.