Un estudi analitzarà els materials ceràmics del Neolític a la comarca del Segrià

  • La finalitat és conèixer com s’organitzaven i treballaven les primeres comunitats agroramaderes del Segrià.
  • El projecte impulsat per l’Agrupació Cultural la Femosa ha rebut el finançament dels ajuts Creu Casas Sicart, destinats a promoure la recerca en el context local i comarcal.

04.05.2023. La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner promouen un estudi tecnològic de materials ceràmics i d’elements d’ornamentació del Neolític Antic de la comarca del Segrià. Es tracta d’una iniciativa de l’Agrupació Cultural la Femosa d’Artesa de Lleida que ha rebut 10.000 € de finançament dels ajuts Creu Casas Sicart, destinats a promoure la recerca en el context local i comarcal. Coordinat pel professor del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Xavier Clop Garcia, la finalitat del projecte és conèixer nous aspectes de les activitats i formes d’organització de les primeres comunitats agroramaderes del Segrià a partir de materials arqueològics, com la ceràmica.

Les diverses excavacions i investigacions arqueològiques realitzades permeten constatar que a la plana occidental de Catalunya, i la zona del Segrià en particular, els primers grups d’agricultors i ramaders s’hi van instal·lar cap al 5.300 – 5.000 A.C. Aquests treballs arqueològics han permès recuperar un nombre important de materials, actualment dipositats al Museu Arqueològic d’Artesa de Lleida i al Museu de Lleida. Es tracta de materials com ceràmiques, indústria lítica tallada, destrals polides i elements macrolítics per realitzar tasques de molta, esmoladors, percussors, elements d’ornamentació, etc.

La finalitat de la investigació és conèixer com treballaven i s’organitzaven aquestes comunitats neolítiques al territori, i donar a conèixer els resultats a la societat, en col·laboració amb els agents i administracions públiques.

La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen anualment els ajuts Creu Casas Sicart de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats del domini lingüístic catalanoparlant, amb la col·laboració del Departament de Recerca i Universitats a través del Pla d’Enfortiment del Català (PEC) i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els projectes finançats, oberts a qualsevol àmbit de coneixement, han de presentar propostes d’aplicabilitat i retorn social dels resultats, així com a tindre el marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides tant en el procés de recerca com en els seus resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.