Oberta la convocatòria als ajuts Creu Casas Sicart 2024 per projectes de recerca en el context local i comarcal

  • Els projectes finançats, oberts a qualsevol àmbit de coneixement, han de tindre com a referència els ODS i ser consultables en accés obert
  • L’acció s’emmarca dintre del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca que promou la Generalitat de Catalunya

11.03.2024. La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen els ajuts Creu Casas Sicart 2024 per al personal docent i investigador (PDI) que realitzi recerca en el context local i comarcal, amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Els projectes interessats poden referir-se a qualsevol dels àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, així com de l’àmbit científic i tecnològic, a més de presentar propostes d’aplicabilitat i retorn social dels resultats. Per a aquesta convocatòria s’atorgaran entre 2 i 4 ajuts de 10.000 euros i entre 2 i 6 ajuts de 5.000 euros. A més, les recerques hauran de realitzar-se en llengua catalana o aranesa i tenir com a marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

La convocatòria està dirigida al PDI de les universitats de la Xarxa Vives que hagin subscrit el conveni de participació en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal, entitats sense finalitat de lucre inscrites al registre d’associacions o de fundacions, i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret. Les peticions de finançament hauran d’ajustar els pressupostos als imports de les dues possibles modalitats d’ajut previstes en la convocatòria. No es pot presentar més d’una sol·licitud per PDI, ni tampoc es podran presentar projectes que hagin rebut un ajut en l’edició anterior de la convocatòria.

La comissió valorarà l’interès científic del projecte; l’impacte social de la recerca; la participació d’un o diverses centres o instituts locals i comarcals; la composició de l’equip de recerca; la incorporació dels ODS en la investigació; la viabilitat tècnica i econòmica del projecte; així com l’ús de les tecnologies digitals.

Les sol·licituds es podran presentar fins dimecres 3 d’abril de 2024. Passada aquesta data només s’admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades abans de la data límit. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses a la web de la convocatòria (www.vives.org/ajutscreucasas).

Els ajuts Creu Casas Sicart són una iniciativa de la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner, amb el suport del Departament de Recerca i Universitats (DREU) de la Generalitat de Catalunya. L’acció forma part del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya, que cerca promoure la presència del català en la docència, la recerca, la gestió i la publicació, així com garantir els drets lingüístics de la comunitat universitària.

Consulteu les bases completes.