Carta d’Universitats i Cultura. El compromís de la Xarxa Vives amb la dimensió cultural de les universitats

andres

Carta d'Universitats i Cultura
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

La «Carta d’Universitats i Cultura» presenta un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural de les universitats. Amb una vocació pionera i de lideratge, pretén cimentar les decisions que donaran resposta als reptes que planteja la cultura a les universitats del segle XXI. Així, permetrà conduir el debat sobre la gestió i el paper de la cultura universitària a l’espai europeu d’educació superior.

Published:
Tipus d'obra: