Premi Jesús Tuson

Premi Jesús Tuson

El premi Jesús Tuson promou la recerca i la transferència de coneixement del patrimoni lingüístic de la humanitat.

Amb l’objectiu de recordar i reconèixer la tasca de Jesús Tuson per donar a conèixer i fer respectar la diversitat lingüística del món, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, la Xarxa Vives d’Universitats i Òmnium Cultural convoquen el premi Jesús Tuson sobre diversitat lingüística.

Jesús Tuson (1939-2017) va ser catedràtic de lingüística general a la Universitat de Barcelona. A més de la seua tasca docent, va crear una àmplia obra assagística que ha estat fonamental en els darrers anys a l’hora de conèixer i reconèixer el valor de la diversitat lingüística. Treballs com El luxe del llenguatge, on es presenta el llenguatge com una capacitat humana universal, Mal de llengües, ple d’arguments contra els prejudicis lingüístics, o Patrimoni natural, entre molts d’altres, han estat font d’inspiració per a nombrosos defensors de la diversitat lingüística. Atès que la defensa només té sentit si es fonamenta en el coneixement, es convoca aquest premi amb la intenció de promoure la recerca i la transferència de coneixement del patrimoni lingüístic de la humanitat.

El concurs és obert a professors i estudiants de les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats i de les universitats estrangeres vinculades a programes de l’Institut Ramon Llull.

S’hi poden presentar treballs de fi de grau o de fi de màster, tesis doctorals, llibres, capítols de llibre, articles en revistes científiques o articles d’alta divulgació que tinguin com a tema la diversitat lingüística del món. Cal que siguin treballs sobre les llengües del món, especialment les que han rebut menys atenció en la bibliografia del nostre entorn, amb subtemes com: descripcions de llengües (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, lèxic, fraseologia); treballs sobre tipologia lingüística; propostes de classificació de llengües; treballs de sociolingüística (actituds, usos, etc.); estudis sobre contacte de llengües; estudis sobre processos de substitució lingüística; estudis sobre revitalització lingüística o planificació lingüística.

La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball siga una altra.

El jurat valorarà especialment: la contribució del treball per a la difusió del coneixement de la diversitat lingüística al món; la qualitat científica, fonamentalment per la metodologia i la bibliografia emprades, i la qualitat formal, especialment de la versió catalana presentada.

En igualtat de condicions, el premi s’atorgarà a treballs sobre llengües l’estudi de les quals no tingui antecedents en el nostre àmbit acadèmic.

  • Els treballs poden ser presentats pels mateixos autors o per professors de les universitats de la Xarxa Vives o vinculats a programes de l’Institut Ramon Llull.
  • Cal enviar el treball que opta al guardó (i la seva traducció al català, si escau) a través del formulari que trobareu a l’apartat “Presenta el teu treball” d’aquesta pàgina.
  • El termini de lliurament és el 31 de març de 2024.
  • Els treballs s’hauran d’haver presentat o publicat ens els últims tres anys naturals (2021-2023). Cada autor hi pot participar només amb una sola obra per convocatòria.

La dotació del premi és de mil euros (1.000,00 €). En cas que les obres tinguen diversos autors, el premi es distribuirà equitativament si no és que els mateixos autors sol·liciten altres solucions de comú acord. El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Guanyadors del premi Jesús Tuson en edicions anteriors

null

V Edició (2023)

David Ginebra Domingo

Obra premiada:

Descripció fonològica del yamalero, la llengua dels yaruro de les Planes Orientals de Colòmbia

null

V Edició (2023)

Eshek Tarazona Vega

Obra premiada:

Construcción de la interculturalidad en el aula a partir de tres cuentos breves. Estudio hecho con un grupo de estudiantes peruanos de un contexto escolar urbano

Yaiza Pérez_premi Tuson 2022

IV Edició (2022)

Yaiza Pérez Alonso

Obra premiada:

Presència i ús del valencià en l'àmbit comercial

Guanyador Premi Tuson2021_200x200

III Edició (2021)

Giovanni Pelegi Torres

Obra premiada:

Llengua, política i identitats. La dreta en l'ús de la llengua i de la identitat ...

null

II Edició (2020)

Vicenta Tasa Fuster

Obra premiada:

Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística

Alexandre Xavier García_guanyador premi Jesús Tuson19

I Edició (2019)

Alexandro Xavier García Laguía

Obra premiada:

Documentació de la llengua Alta: gramàtica, textos i lèxic

Organitza