Premi Jesús Tuson

Premi Jesús Tuson

El premi Jesús Tuson promou la recerca i la transferència de coneixement del patrimoni lingüístic de la humanitat.

Amb l’objectiu de recordar i reconèixer la tasca de Jesús Tuson per donar a conèixer i fer respectar la diversitat lingüística del món, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, la Xarxa Vives d’Universitats i Òmnium Cultural convoquen el premi Jesús Tuson sobre diversitat lingüística.

Jesús Tuson (1939-2017) va ser catedràtic de lingüística general a la Universitat de Barcelona. A més de la seua tasca docent, va crear una àmplia obra assagística que ha estat fonamental en els darrers anys a l’hora de conèixer i reconèixer el valor de la diversitat lingüística. Treballs com El luxe del llenguatge, on es presenta el llenguatge com una capacitat humana universal, Mal de llengües, ple d’arguments contra els prejudicis lingüístics, o Patrimoni natural, entre molts d’altres, han estat font d’inspiració per a nombrosos defensors de la diversitat lingüística. Atès que la defensa només té sentit si es fonamenta en el coneixement, es convoca aquest premi amb la intenció de promoure la recerca i la transferència de coneixement del patrimoni lingüístic de la humanitat.

El premi Jesús Tuson és obert a professors i alumnes de les universitats de la Xarxa Vives.

Es poden presentar treballs (de fi de grau, de màster…), tesis, articles, llibres, capítols de llibre, etc. que tinguen com a tema la diversitat lingüística del món.

La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball siga una altra.

El jurat valorarà especialment la contribució al coneixement de la diversitat lingüística als territoris de la Xarxa Vives. Es tindran en compte sobretot:

 • descripcions de llengües
 • treballs sobre tipologia lingüística
 • propostes de classificació de llengües
 • treballs de sociolingüística (actituds, usos, etc.)
 • estudis sobre contacte de llengües
 • estudis sobre processos de substitució lingüística
 • estudis sobre revitalització lingüística

En igualtat de condicions, el premi s’atorgarà a treballs sobre llengües l’estudi de les quals no tinga antecedents en el nostre àmbit acadèmic.

 • Els treballs poden ser presentats pels mateixos autors o per professors de les universitats de la Xarxa Vives.
 • Caldrà enviar el treball que opte al guardó (i la seua traducció al català, si escau) a través d’un formulari web.
 • El termini de lliurament és el 31 de març de 2021.
 • Els treballs s’hauran d’haver presentat o publicat durant 2020 (any natural). Cada autor hi podrà participar només amb una sola obra per edició.

La dotació del premi és de mil euros (1.000,00 €). En cas que les obres tinguen diversos autors, el premi es distribuirà equitativament si no és que els mateixos autors sol·liciten altres solucions de comú acord. El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Guanyadors del premi Jesús Tuson en edicions anteriors

Guanyador Premi Tuson2021_200x200

III Edició (2021)

Giovanni Pelegi Torres

Obra premiada:

Llengua, política i identitats. La dreta en l'ús de la llengua i de la identitat ...

null

II Edició (2020)

Vicenta Tasa Fuster

Obra premiada:

Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística

Alexandre Xavier García_guanyador premi Jesús Tuson19

I Edició (2019)

Alexandro Xavier García Laguía

Obra premiada:

Documentació de la llengua Alta: gramàtica, textos i lèxic

Organitza
Òmnium Cultural 270x60px