Milà acull l’assemblea general de Realiter, la xarxa panllatina de terminologia

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 20/11/2012.- Els passats dies 16 i 17 de novembre, les universitats de la Xarxa Vives van participar a Milà (Itàlia), a la VIII Jornada Científica i a la XIV Assemblea General de Realiter, la xarxa panllatina de terminologia. Marta de Blas, directora del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, va participar com a coordinadora del Grup de treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa, i també va haver representació de les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra.

Divendres 16, la xarxa panllatina de terminologia va celebrar la seua vuitena Jornada científica, amb l’objectiu d’examinar l’estat actual de les intervencions dels Estats, dels governs, dels organismes intergovernamentals i de les organitzacions internacionals; i de les institucions que s’ocupen de la política lingüística respecte a les accions més eficaces per a la difusió i la promoció de les terminologies neollatines. Les ponències van tractar, entre altres temes, les relacions entre terminologies i polítiques lingüístiques en els països neollatins en el segle XX i XXI; la connexió entre terminologia i política lingüística en la promoció del multilingüisme; la política lingüística i promoció de la terminologia neollatina vs. l’anglès o les modalitats d’intervenció a la creació neològica i la normalització.

Realiter és una xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines que treballen activament en terminologia. El seu objectiu general és afavorir un desenvolupament harmònic de les llengües neollatines, tenint en compte el seu origen comú i el fet que totes les llengües romàniques presenten models de formació lèxica propers entre elles, i que utilitzen formants semblants.