La Xarxa Vives i FERRMED impulsaran conjuntament el corredor mediterrani del coneixement

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 22/04/2013.- Les universitats de la regió Vives i FERRMED potenciaran la seua col·laboració i treballaran conjuntament per l’impuls del corredor mediterrani del coneixement . Aquesta és una de les principals conclusions de la reunió institucional mantinguda la setmana passada per la Xarxa Vives i de l’associació multisectorial que aposta per la inclusió del corredor mediterrani en la xarxa principal de transport ferroviari a Europa. A la trobada van participar el president i el secretari general de FERRMED, Jacinto Seguí i Joan Amorós, respectivament, i representants de la Presidència de la Xarxa Vives: Jordi Montaña, vicepresident IV de la Xarxa i rector de la Universitat de Vic; Antoni Giró, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa.

Entre altres qüestions, en el transcurs de la reunió es va acordar que la Xarxa Vives promourà la participació de les universitats al congrés EU Core Cities, que reuneix les ciutats i àrees metropolitanes que treuen profit de la xarxa ferroviària transeuropea central i que tindrà lloc a Barcelona el proper 19 de juny. El congrés planteja el repte d’aprofitar l’extensió d’aquesta xarxa per transformar les ciutats en espais connectats, intel·ligents i sostenibles.

A més, es va estudiar la possibilitat de definir un catàleg d’actuacions i estratègies de desenvolupament que afavorisquen la transferència de les universitats de la Xarxa envers el territori d’influència del corredor mediterrani. Entre les actuacions analitzades destaquen projectes interuniversitaris vinculats al transport, la logística o el desenvolupament tecnològic, així com el desenvolupament de tesis doctorals sobre aquestes temàtiques. Aquestes propostes ja foren recollides en les conclusions del Fòrum Vives Les universitats de l’arc mediterrani. El temps de les aliances que va tenir lloc a la Universitat Jaume I el 28 de febrer de 2012.

A la reunió també es va valorar la possibilitat d’organitzar un congrés o jornada anual per tal de posar en comú els interessos en matèria de recerca per part de les empreses de FERRMED i les universitats, així com per a presentar resultats en aquest àmbit.

FERRMED és una associació de caràcter multisectorial creada a iniciativa del món empresarial, que treballa per la millora de la competitivitat europea, per la potenciació de les connexions de ports i aeroports amb les seues respectives àrees d’influència, així com per l’impuls del Gran Eix Ferroviari de mercaderies a nivell transeuropeu. Entre altres activitats, l’associació col•labora en la realització d’estudis globals sobre les infraestructures europees i actua com a lobby front a les institucions polítiques de la Unió Europea, a més d’analitzar les problemàtiques de la xarxa ferroviària en sectors geogràfics concrets i fer un seguiment precís de la implantació dels plans d’actuació dels governs corresponents.