Demà finalitza el període d’inscripció als cursos EILC d’hivern per a Erasmus

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 30/10/2013.-  Demà finalitza el mes d’octubre i amb ell, el període hàbil per a la presentació de sol·licituds de participació als cursos intensius de català per a Erasmus (EILC), adreçats als estudiants que gaudeixen d’una beca d’estudis Erasmus interessats a rebre preparació lingüística prèvia a la seua estada acadèmica i aprofundir en la cultura de la regió Vives. Les universitats Autònoma de Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya i València impartiran cursos EILC de català en el període d’hivern, entre els mesos de gener i febrer de 2014.

Actualment, les universitats de la Xarxa reben cada any més de 10.000 estudiants Erasmus, i l’interès despertat des del primer moment pels cursos de català s’ha traduït en un fort creixement del nombre d’alumnes. En el curs 2010-2011 hi van participar un total de 169, situant-se la regió Vives en la dotzena posició de la recepció d’estudiants EILC, per davant de 12 dels 24 estats participants. En el curs 2011-2012 la xifra va augmentar fins als 277, mentre que en el curs 2012-2013 han completat els cursos 385 alumnes procedents de tots els racons del continent europeu.

Els cursos EILC de català són específicament concebuts per la Unió Europea com a «cursos de llengües minoritàries organitzats en països on aquestes llengües s’utilitzen en la docència o en institucions d’educació superior». Els cursos, que són convalidables per 4 crèdits ECTS, es realitzen abans que comence el curs acadèmic com a preparació per al període de l’estada Erasmus. Tant en la metodologia dels cursos com en la seua avaluació, és habitual l’ús de la versió electrònica del Portafoli Europeu de Llengües. A més, els cursos EILC inclouen tot tipus d’activitats culturals que complementen les classes teòriques.