Responsables dels serveis lingüístics participaran al Fòrum Vives de Gestió Acadèmica a la UIB

Palma, Castelló de la Plana, Barcelona.- 23/05/2014.- Tècnics de gestió acadèmica i serveis lingüístics de les diferents universitats de la regió Vives es trobaran el proper 29 de maig a la Universitat de les Illes Balears per assistir a la II Jornada de Gestió Acadèmica, emmarcada dins dels Fòrum Vives i sota el títol Les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior. Gestió acadèmica i serveis lingüístics.

Aquesta Jornada és una continuació de la celebrada el passat octubre a la Universitat Jaume I, on representants de diferents universitats de la Xarxa Vives van debatre sobre la implementació del Suplement de Títol Europeu (STE).

Aquesta nova jornada conta amb un programa dividit en dos grans blocs, el primer dels quals anirà adreçat de manera especial als vicerectors d’Ordenació Acadèmica i directors de Gestió Acadèmica, que debatran en torn a les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior.

El segon bloc reunirà responsables i tècnics dels serveis linguïstics universitaris, que analitzaran les relacions entre gestió acadèmica i serveis lingüístics i compartiran tècniques, idees i projectes. Les ponències, a càrrec de la cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, Conxa Planas i Marta Juncadella, del Serveis Lingüístics del mateix centre, versaran sobre el Portafolis Europeu de Llengües i l’expedició de títols de llengües per als estudiants de mobilitat.

L’acte inclourà també una conferència a càrrec d’Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives, que portarà per títol El reconeixement acadèmic dels cursos de llengües a les universitats de la Xarxa Vives.