Avaluació i acreditació lingüística, a debat al Fòrum Vives

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 11/11/2014.- La Universitat de Barcelona és l’encarregada d’acollir la jornada sobre avaluació i acreditació lingüística (vegeu el programa) que tindrà lloc el proper 13 de novembre en el marc del Fòrum Vives, organitzada per la Xarxa Vives i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La trobada té com objectius facilitar un espai per a la reflexió dels diferents models d’avaluació i acreditació multilingüe, així com valorar des de diferents perspectives l’elaboració i validació de proves de llengua.

Durant la jornada es presentarà la nova prova de català en línia de la Xarxa Vives, que permetrà certificar en una sola prova tots els nivells del Marc Europeu Comú de Referència. La prova compta amb el reconeixement del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i la CEOE.

La inauguració de l’acte anirà a càrrec de Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives i vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant; Gema Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.