La nova prova de català en línia de la Xarxa Vives, a principis del 2015

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 19/11/2014.- La Universitat de Barcelona va acollir el passat 13 de novembre una jornada sobre avaluació i acreditació lingüística (vegeu programa i materials) en el marc del Fòrum Vives, organitzada per la Xarxa Vives i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Els objectius de la trobada van ser facilitar un espai per a la reflexió dels diferents models d’avaluació i acreditació multilingüe, així com valorar des de diferents perspectives l’elaboració i validació de proves de llengua.

Durant la jornada es va presentar la nova prova de català en línia de la Xarxa Vives, que estarà disponible a principis de l’any 2015 i permetrà certificar en una sola prova tots els nivells del Marc Europeu Comú de Referència. Aquesta prova compta amb el reconeixement del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i la CEOE.

Entre les dades exposades a la jornada, Joan Solé, responsable d’Estudis i Indicadors de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va informar que des de 2002 s’han lliurat a Catalunya 233.733 certificats de coneixements de català.

La inauguració de la jornada va comptar amb la participació de Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives i vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant; Gema Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.