Qui és i com viu l’estudiantat universitari?

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 25/05/2016.- L’informe de resultats de l’enquesta Via Universitària ha estat presentat avui a la Casa Milà (La Pedrera) de Barcelona, en el primer dels 4 actes de presentació a altres tantes ciutats de la regió Vives, organitzats conjuntament per la Fundació Jaume Bofill (FJB) i la Xarxa Vives. Les conclusions dibuixen el perfil de l’estudiant universitari actual, tant des del punt de vista de l’accés als estudis com quant a les seues condicions d’aprenentatge, les expectatives i els retorns dels estudis universitaris.

A l’acte d’avui ha participat el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco José Mora, així com el vicepresident I de la Xarxa, Francesc Xavier Grau, juntament amb el director de la FJB, Ismael Palacín. L’acte s’ha pogut seguir en directe a través dels portals de la Xarxa Vives i de la FJB i amb l’etiqueta #viauni a Twitter. Elena Sintes, directora científica i executiva del projecte, ha presentat els principals resultats a partir de l’enquesta realitzada a 20.512 estudiants de 19 universitats:

· La classe social predominant a la universitat és la classe alta; en els graus són el 43% i el 45% en els màsters.
· El 52% dels i de les estudiants enquestats viuen a casa dels pares.
· Només el 41% dels estudiants ho són a temps complet, l’altre 59% ha de compaginar els es-tudis amb feina remunerada, ja siga de manera intermitent (24%), a temps parcial (19%) o a temps complet (15%). Els estudiants en modalitat no presencial, treballen a temps complet en un 65% dels casos.
· El 36% de les mares i el 49% dels pares dels estudiants tenen ocupacions de nivell alt, men-tre que en el conjunt de la població aquest percentatge d’ocupacions altes és clarament infe-rior, el 26% en el cas de les dones i el 28% en el cas dels homes.
· El 81% creu que els estudis universitaris li serviran per cultivar-se i enriquir els seus conei-xements, mentre que només el 25% creu que li permetrà aconseguir una posició social alta.
· El grau de satisfacció amb la universitat és moderat: la resposta més comuna és “acontenta-ment sense més” en el 44% dels casos.
· Només el 10% dels estudiants han fet mobilitat internacional, tot i que un 25% més pensa fer-ho.

El segon acte de presentació tindrà lloc demà dijous al Rectorat de la Universitat de València. Dilluns 30 de maig, l’informe es presentarà a la Universitat de les Illes Balears, i finalment dijous 9 de juny es tancarà el cicle a la Universitat d’Andorra.

A l’informe es dóna resposta a un gran nombre de preguntes: com són els estudiants universitaris? Quin és el seu origen social? Ha canviat el seu perfil en els darrers anys? Estudien tots a temps complet o compaginen l’estudi amb la feina? Com fan front a les despeses associades als estudis superiors? Participen en el teixit associatiu universitari? El sistema universitari, és equitatiu en l’accés? S’ha adaptat a les noves demandes socials sobre l’educació? Quin paper té avui en la mobilitat social? Quin paper podria jugar en l’ascensor social?

L’informe està disponible al portal de la FJB en diferents formats:
· Document de treball
· Informe breu (en paper, disponible a Abacus)

Via Universitària. Presentació a Barcelona (25.05.2016)