El Centre Universitari d’Estudis Francesos (CUEF)

El Centre Universitari d’Estudis Francesos (CUEF) és un servei general de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD). És una eina per a l’aplicació de la política internacional de la UPVD. La seua primera missió és l’acollida d’estudiants no francòfons … Més…