Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives debaten durant dos dies les línies conjuntes d’actuació al corredor mediterrani del coneixement

Els temes de debat inclouen una reflexió sobre els nous programes de doctorat; la presentació del primer informe sobre l’impacte de la les polítiques d’inclusió de la perspectiva de gènere a la docència i a la recerca a les universitats; l’aprovació del nou pla de política lingüística; una anàlisi comparativa sobre models de finançament de les universitats. També incorpora la decisió de la persona o persones que rebran la Medalla d’Honor d’aquest any.