Només 1 de cada 5 Erasmus sol·licitants va poder aprendre català l’estiu passat amb els cursos EILC

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 11/11/2010.- Els cursos de català adreçats a estudiants Erasmus als territoris de parla catalana i cofinançats per la Comissió Europea han estat un gran èxit en la primera fase del curs 2010-2011, corresponent als mesos d’agost i setembre. La convocatòria dels cursos d’estiu va rebre una resposta molt positiva per part dels estudiants Erasmus europeus, que van enviar 666 sol·licituds per cobrir les 118 places previstes a 6 universitats de la Xarxa (Barcelona, Illes Balears, Rovira i Virgili, Alacant, València i Politècnica de València).

Arran de la convocatòria es van rebre sol·licituds procedents de 28 estats europeus: Alemanya, Austria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia, Estonia, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Holanda, Croàcia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Noruega, Polònia, Portugal, Txèquia, Eslovàquia, Suècia i Turquia. Només entre Itàlia i Alemanya es van concentrar gairebé 300 sol·licituds. La Universitat de Barcelona va rebre 284 instàncies, mentre que la Universitat de València en va rebre 138. A continuació, la Universitat Politècnica de València va enregistrar 94 sol·licituds, la Universitat Rovira i Virgili, 69; la Universitat de les Illes Balears, 62 i la Universitat d’Alacant, 19.

El Comitè del Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea va aprovar, a la seua reunió de 15 de juny, la inclusió del català en el projecte EILC (Erasmus Intensive Language Courses) del programa Erasmus. Els EILC són cursos especialitzats i intensius en les «llengües menys utilitzades i menys ensenyades» de la Unió Europea i d’altres països participants en el programa Erasmus, com el finlandès, el turc, l’eslovac, l’italià o el portuguès.

La resposta obtinguda en aquesta primera convocatòria demostra que la incorporació del català als cursos EILC és un pas més en el camí de l’equiparació oficial del català a la resta de llengües europees. L’aportació de finançament comunitari ha reforçat l’acció formativa d’ensenyament de la llengua que es ve realitzant a les universitats de l’àmbit lingüístic català, adreçada als estudiants Erasmus. Fins al curs 2010-2011, aquest ensenyament no comptava amb cap finançament extern a les universitats.

Durant els últims cursos, entre les 10 universitats europees que més estudiants Erasmus van rebre a l’Estat espanyol hi havia la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, totes elles membres de la Xarxa Vives d’Universitats.