Les aules de teatre universitàries també treballen en xarxa

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 23/06/2015-. La Trobada d’Aules de Teatre Universitàries de la regió Vives, realitzada a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya els passats dies 19 i 20 de juny, va permetre configurar un espai de debat comú per als participants, esdevenint una llavor de nous projectes de cara al futur del teatre universitari de les universitats de la Xarxa Vives i la seua funció social.

Entre les propostes sorgides arran de la Trobada, es troba la de recuperar la Mostra Vives d’Aules de Teatre Universitari, amb nous formats i metodologies. La creació d’un arxiu documental, enfocat en la futura publicació de materials, ha estat també un dels projectes de futur plantejats.

A mode de conclusió, els i les participants han decidit prioritzar la recerca d’una millora en els espais i materials de treballs de les Aules de Teatre. També s’han proposat diferents qüestions a tractar en futures jornades de debat, demostrant la voluntat de continuïtat dels assistents i el compromís de la Xarxa Vives amb el teatre universitari.

La Universitat de Barcelona acollirà una nova trobada a la tardor de 2015.