Poder estudiar a la universitat depèn principalment del suport familiar

Els progenitors són els principals finançadors de les despeses dels estudis, tant en els graus (58%) com en els màsters (43%).
6 de cada 10 estudiants de grau viu a casa dels progenitors.
Per al 25% dels estudiants de grau, els ingressos familiars són l’única font de finançament amb la que afrontar les despeses derivades dels estudis universitaris

Les carreres reprodueixen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere

Les dones s’orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions.
La dona està sobrecarregada de tasques respecte a l’home i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat.
Tot i ser majoria (62%), la presència de la dona a la universitat és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44%)

La universitat encara està lluny de l’equitat

Via Universitària

La classe social predominant a la universitat és la classe alta, el 55% als graus i el 58% als màsters, segons l’informe Via Universitària (2017-2019) de la Xarxa Vives. El 60% dels estudiants de grau viu a casa dels progenitors i finança els estudis amb els ingressos familiars. Les dones, més disciplinades i constants en l’estudi, estan sobrecarregades de tasques respecte als homes i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat.