La Xarxa Vives estudia l’adequació de la versió electrònica del Portafolis Europeu de les Llengües en l’àmbit universitari

A través d’una recerca pilot, una iniciativa pionera de coordinació interuniversitària analitza si l’actual e-PEL +14 s’adequa a les necessitats de les comunitat universitària. La implementació conjunta de l’e-PEL en els cursos EILC que s’inicien al mes d’agost de 2011 servirà per conèixer el grau d’idoneïtat de l’e-PEL actual i es traslladaran les conclusions a l’OAPEE per valorar la conveniència d’adaptar-lo a l’àmbit universitari o elaborar-ne una versió específica.