Hàbitat i territori, protagonistes del Campus d’Excel·lència Internacional de les universitats públiques valencianes

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 08/11/2011.- El «Campus Hàbitat 5U» va ser una de les 2 candidatures que van obtenir el segell de qualitat com a Campus d’Excelència Internacional (CEI) en la convocatòria del Ministeri d’Educació espanyol corresponent a l’any 2011. El projecte de les universitats de València, Politècnica de València, Alacant, Jaume I i Miguel Hernández d’Elx va rebre una proposta de finançament a la comunitat autònoma valorada en 7 milions d’euros.

Els objectius de la iniciativa se centren en els àmbits de l’hàbitat i el territori, i tracten els aspectes d’edificació, hogar, planificació i gestió i, finalment, l’espai social. Es tracta d’apostar per la innovació i optimització en l’ús dels recursos disponibles (edificació), generar un espai innovador, saludable i flexible (hogar),  impulsar la competitivitat econòmica teritorial (planificació i gestió) i, finalment, integrar i preservar els valors culturales a través de la millora del capital social i de les condicions de vida de la població (espai social).

D’acord amb les directrius del Ministeri, les convocatòries de CEI tracten de promoure les agregacions estratègique entre universitats y altres institucions ubicades als campus amb el fi de crear  «ecosistemes de coneixement» que afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial. En el cas del projecte de les universitats públiques valencianes, el programa ja compta amb el paper estratègic de la Xarxa d’Instituts Tecnològics (REDIT) i el suport de les administracions públiques autonòmiques i locals, a més del suport de les organitzacions empresarials.