Comencen els cursos del Programa de Qualificació Complementària a Alemanya

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 01/10/2014.- La Universitat de Saarland (Alemanya) enceta l’edició d’enguany del Programa de Qualificació Complementària amb el curs «El sistema comunicatiu català». Teresa Ferré Panisello, de la Universitat Rovira i Virgili serà l’encarregada d’impartir el curs, que va començar el 30 de setembre i finalitzarà el 2 d’octubre.

Aquest és el primer d’un total de 6 mòduls  que s’impartiran en modalitat de 50 hores, sobre matèries que van des de la literatura i el periodisme fins a l’arquitectura, passant per la sociolingüística i el llenguatge de la gestió cultural. Els cursos tindran lloc a 6 universitats alemanyes entre setembre de 2014 i febrer de 2015. Les universitats d’acollida són Ruhr (Bochum), Heidelberg, Saarland i Tubinga. Els professors responsables d’impartir els cursos provenen de les universitats d’Alacant, Rovira i Virgili, Barcelona, Vic-Central de Catalunya, València i Politècnica de Catalunya.

El Programa és una possibilitat òptima per al professorat universitari de la regió Vives, que pot aconseguir experiència docent a l’estranger, conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies amb un alumnat que parteix de referents culturals i lingüístics diferents i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer la cultura universitària alemanya des de dins.

El Programa és una programació d’estudis organitzada conjuntament entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa preveu també la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.