Fisiàfrica, nou programa de cooperació de la Xarxa Vives amb Moçambic i Gàmbia

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 28/10/2014.- La Xarxa Vives d’Universitats ha activat un nou programa de cooperació amb institucions educatives de Moçambic i Gàmbia. Amb la denominació Fisiàfrica, el projecte busca l’enfortiment dels sistemes de salut d’aquests països entre 2014 i 2016, i ha rebut 101.250 euros d’ajut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Fisiàfrica compta amb la participació de les universitats Miguel Hernández d’Elx, Girona, Lleida, Illes Balears i Vic-Central de Catalunya. Entre altres socis locals figuren l’Instituto Superior de Ciencias da Saúde, el Ministerio da Saúde de Maputo (Moçambic) i la Universitat de Gàmbia, i a més s’han encetat contactes amb la Universitat de Legon (Ghana).

A través de la capacitació de fisioterapeutes, es tracta de contribuir a la reducció de les limitacions funcionals de la població. Aquestes limitacions i discapacitats, en general conseqüència de malalties i traumatismes totals o parcialment corregibles, constitueixen una causa important de pobresa i un obstacle per al desenvolupament. Com a objectius secundaris del programa es contemplen la creació i implementació d’estudis universitaris en Fisioteràpia, amb les competències i habilitats adaptades. D’una banda, a l’espai europeu d’educació superior (EEES) i d’una altra, al context sociosanitari local, és a dir, als problemes de salut prevalents, a les condicions sociopolítiques i als recursos locals disponibles.

D’altra banda, es potenciarà l’associació de la recerca a programes de formació, a través de la potenciació de la rehabilitació i el suport tècnic. Aquesta vinculació, a més de facilitar el seguiment i l’avaluació continua del projecte, possibilitaria també la consecució d’altres objectius parcials, com la detecció d’afeccions associades a limitacions funcionals i dels sectors de població més vulnerables en aquest sentit. A més, es contempla la detecció i comprensió dels recursos i coneixements locals en el camp de la rehabilitació funcional (sobretot traditerapeutes i context comunitari dels malalts), per tal d’integrar-los en la formació universitària en fisioteràpia, així com per a començar a preveure la seua articulacio en la pràctica dels futurs graduats. El projecte respon a una sèrie de sondejos previs i conforma per la seua part tant un programa pilot com una primera fase en el desplegament dels serveis de rehabilitació funcional.

Fisiàfrica dóna continuïtat a la tasca de la Xarxa Vives en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Al llarg dels darrers 20 anys, la institució ha desenvolupat diferents programes en aquest sentit, com ara la reconstrucció del sistema universitari de Kosovo a partir de l’any 2000 o el Programa Algèria Universitats, entre els anys 2007 i 2012.