La Xarxa Vives publica quatre informes sobre la política lingüística universitària

Informes Política Universitària. Llengua
  • Les quatre noves publicacions aprofundeixen en aspectes com la regulació dels usos lingüístics institucionals no docents, l’ús de la llengua en les tesis doctorals, en la publicació de recerca en català o la intercomprensió en llengües romàniques
  • Els resultats dels informes seran objecte de debat en el Fòrum Vives sobre política lingüística universitària que tindrà lloc la propera tardor

21.09.2021.- La Xarxa Vives d’Universitats publica quatre informes inclosos en la col·lecció «Política Universitària» amb l’objectiu de preservar el català en un context de plurilingüisme. Les quatre publicacions que inicien la col·lecció específica «Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020», formen part del desplegament de les accions recollides al Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives, amb l’objectiu de crear una base sòlida d’informació transversal en matèria de política lingüística, que fomente alhora millores en les polítiques universitàries en aquest àmbit i la promoció, la normalització, el prestigi social i la dinamització de l’ús del català.

Els informes elaborats pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB) han estat coordinats per Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, i per Francesc Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona durant el desenvolupament del projecte.

El primer dels informes, «La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives», pretén proporcionar una panoràmica general de les intervencions sobre els usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives, amb l’objectiu d’orientar futures actuacions de planificació, avaluació i millora de la qualitat lingüística i la imatge institucional en l’ús i la visibilització del català com a llengua pròpia.

En segon lloc, l’informe «La llengua de les tesis doctorals defensades a l’espai Vives» presenta un estat de la qüestió de les tesis doctorals defensades a les universitats de l’espai Vives el curs 2015/2016, atenent a l’ús del català en aquest àmbit.

Per la seua banda, «l’Informe sobre la publicació de la recerca en català» proporciona una panoràmica general de les dinàmiques que intervenen en la publicació de recerca en català, a fi d’explorar possibles estratègies.

Finalment, l’informe «Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives» presenta un estat de la qüestió sobres les experiències de tractament i promoció de la intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives, parant atenció al rol que potencialment pot jugar el principi d’intercomprensió en la definició d’un model de plurilingüisme inclusiu i que facilite l’ús del català en l’ensenyament superior.


La Xarxa Vives debatrà sobre el futur de la política lingüística universitària a la tardor

A la propera tardor tindrà lloc una jornada Fòrum Vives que, a partir dels resultats dels informes, se centrarà a analitzar quina ha de ser l’agenda 2025 de la política lingüística de les universitats de la Xarxa Vives i la importància de compartir idees i estratègies per enfortir l’ús del català com a llengua acadèmica en l’espai complex i divers de la Xarxa. Està previst que hi participen vicerectors i vicerectores de Política Lingüística, caps dels serveis lingüístics universitaris, responsables de política lingüística de les administracions públiques, però també de la política universitària i de recerca de les administracions públiques, i gestors de la política lingüística en general.