Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020

andres

Coberta PU7. Recerca
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

Aquest «Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020» proporciona una panoràmica general de les dinàmiques que intervenen en la publicació de recerca en català, a fi d'explorar possibles estratègies per aprofitar-ne el potencial de creixement. Forma part d'una col·lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional.

Autoria: Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona)
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-33568-8

Published:
Tipus d'obra:
Temes: