La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020

andres

Coberta Informe PU9. Usos lingüístics
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

L'informe «La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020» pretén proporcionar una panoràmica general de les intervencions sobre els usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l'espai Vives, amb l'objectiu d'orientar futures actuacions de planificació, avaluació i millora de la qualitat lingüística i la imatge institucional en l'ús i la visibilització del català com a llengua pròpia. Forma part d’una col·lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional.


Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona)
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno
Col·laboració: Marcos Javier Molina Orbea
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-33570-1

Published:
Tipus d'obra:
Temes: