Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020

andres

Coberta PU6 Intercomprensió
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

L'informe «Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020» presenta un estat de la qüestió sobres les experiències de tractament i promoció de la intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives, parant atenció al rol que potencialment pot jugar el principi d’intercomprensió en la definició d’un model de plurilingüisme inclusiu i que facilite l’ús del català en l’ensenyament superior. Forma part d’una col•lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional.

Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona)
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-31993-0

Published:
Tipus d'obra:
Temes: