La llengua de les tesis doctorals defensades a l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020

andres

Coberta Informe PU8. Tesi
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

L' informe «La llengua de les tesis doctorals defensades a l'espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020» presenta un estat de la qüestió de les tesis doctorals defensades a les universitats de l'espai Vives el curs 2015/2016, parant atenció a la posició del català en aquest camp. Forma part d’una col•lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional.

Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona)
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-33569-5

Published:
Tipus d'obra:
Temes: