La Xarxa Vives amplia la col·lecció ‘Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere’ amb 5 nous títols

Guies de gènere NdP
  • La col·lecció publicada per les 22 universitats de la Xarxa Vives creix amb guies dedicades als estudis de Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  • Amb la publicació d’una guia transversal sobre docència en línia es crea una nova àrea dedicada a la metodologia

Guies de perspectiva de gènere en la docència i recerca

4.10.2021.- La Xarxa Vives ha publicat avui la tercera fase de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, una iniciativa pionera a Europa fruit del pla de treball del Grup de Treball en Igualtat Gènere de la Xarxa Vives.

Els nous títols de la col·lecció ofereixen propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per a incorporar la perspectiva de genère a les titulacions de Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. A les guies d’aquestes quatre titulacions s’afegeix una guia transversal dedicada a la docència en línia en un moment de profundes transformacions en els models de docència.

La col·lecció, que inclou títols sobre 21 disciplines de 5 àrees de coneixement a més l’àmbit transversal de metodologia, respon al compromís de les universitats de promoure polítiques integrals que afavorisquen la igualtat de gènere, el principi d’igualtat d’oportunitats i la diversitat en la docència i recerca universitàries.

Per a les coordinadores d’aquesta tercera fase de la col·lecció, M. José Rodríguez (professora de la Universitat d’Alacant) i Maria Olivella (coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya),“una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere comporta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l’alumnat. En aprofundir en la comprensió de les necessitats i comportaments del conjunt de la població s’eviten les interpretacions parcials o esbiaixades i per tant millora la qualitat docent i la rellevància social dels coneixements”. A més, segons destaquen les coordinadores, “proporcionar a l’alumnat noves eines per a identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere contribueix a desenvolupar el seu esperit crític i a adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura”.

Els nous títols de la col·lecció són fruit de les aportacions fetes per especialistes vinculades a diferents universitats de la Xarxa Vives. Les autories de les guies d’aquesta tercera fase corresponen a Sandra Saura Mas de la Universitat Autònoma de Barcelona (guia de Biologia); Purificación García Segovia de la Universitat Politècnica de València (guia de Nutrició Humana i Dietètica); Sònia Estradé Albiol de la Universitat de Barcelona (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació); Susanna Tesconi de la Universitat Oberta de Catalunya (Enginyeria Multimèdia) i Iolanda Garcia Gonzalez i Míriam Arenas Conejo també de la Universitat Oberta de Catalunya (Docència en línia).

Un projecte d’innovació docent reconegut a Europa i referent per a altres sistemes universitaris

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es va iniciar l’any 2018 amb la publicació de les 11 primeres guies, a les quals l’any 2020 se’n van afegir 6 títols més. El recurs, pioner en l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha rebut el reconeixement l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR). La col·lecció és també un referent per a d’altres sistemes universitaris: a més de les guies en català, 17 titols s’han traduït al castellà, 12 a l’anglès i 11 al gallec.

La col·lecció completa inclou 21 guies de les branques d’Arts i Humanitats (Antropologia, Filologia i Lingüística, Filosofia, Història, i Història de l’Art), Ciències Socials i Jurídiques (Comunicació; Dret i Criminologia; Sociologia, Economia, i Ciència Política; i Educació i Pedagogia), Ciències (Física, i Matemàtiques), Ciències de la Vida (Infermeria, Medicina, Psicologia, Biologia i Nutrició Humana i Dietètica), i Enginyeries i Arquitectura (Arquitectura, Ciències de la Computació, Enginyeria industrial, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació). A més, s’ha creat una nova àrea transversal de metodologia amb la guia dedicada a la docència en línia.

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats en educació superior, cultura i llengua. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana, i en els darrers anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial a l’àmbit d’acció de la perspectiva de gènere.