Biologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Biologia
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Les ciències biològiques, enteses com el conjunt de disciplines que estudien la vida, s’emmarquen en una cultura científica androcèntrica on trobem biaixos de gènere tant en la producció com en la transmissió dels coneixements. Durant molt de temps han patit una ceguesa al gènere que no és única del camp de la biologia, sinó que també és present en moltes altres disciplines STEM.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Biologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que actuen d’orientació per a millorar i promoure la innovació docent en les assignatures i els plans d’estudis que afecten a diferents dimensions del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Autora: Sandra Saura Mas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-27568-7

Aquesta guia també està disponible en anglés.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: