Nutrició Humana i Dietètica: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Nutrició Humana i Dietètica
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Hi ha diferències significatives entre els rols socials establits entre dones i homes que condueixen a un desequilibri en les expectatives de salut basades en la relació entre alimentació i nutrició.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Nutrició Humana i Dietètica ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per a incorporar la perspectiva de gènere des de tres punts de vista:  1) diferències fisiològiques que condicionen la biodisponibilitat de nutrients, 2) aliments i nutrients en la salut i la malaltia i alimentació i 3) cultura com a condicionant dels estereotips de feminitat-masculinitat.

Autora: Purificación García Segovia (Universitat Politècnica de València)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-27566-3

Published:
Tipus d'obra:
Temes: