Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere

andres

Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

La Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere parteix de la preocupació que, en una més que possible transició cap a models de docència universitària més digitals, supose una barrera als grans esforços que s’han dut a terme per a incorporar la perspectiva de gènere en docència a l’educació superior durant els darrers anys.

Si bé per una banda existeix clarament un biaix de gènere digital i tecnològic, l’educació a distància també conté una gran potencialitat inclusiva i emancipadora per a les dones i altres col·lectius socialment discriminats. Aquesta guia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere en un moment de canvis profunds.

Autoria: Iolanda Garcia Gonzàlez i Míriam Arenas Conejo (Universitat Oberta de Catalunya)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-31991-6

Aquesta guia també està disponible en anglés, en castellà i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: