Eliseu Climent

Més enllà de la seua funció purament acadèmica és el model de com haurien de funcionar totes les entitats i institucions del nostre país: polítiques, econòmiques, culturals, sindicals, etc. Coordina el nostre món acadèmic i té un paper fonamental en … Més…

Andrés Pedreño

Una experiència històrica en defensa de l’autonomia universitària i de la identitat lingüística al sud de la de Comunitat Valenciana amb el suport de tots els rectors de la Xarxa.   Més #ExperiènciesVives

Antoni Castellà

Des de fa molts anys, la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és pionera en la col·laboració entre les universitats de tots els territoris de parla catalana, i representa els interessos comuns de milers de persones que comparteixen una mateixa llengua en … Més…

Josep Forcadell

La Xarxa representa la millor oportunitat per a ser útils a les societats dels països de llengua catalana. La utilitat de la Xarxa avui és reforçar les aliances generals i sectorials al si de la Xarxa i amb altres institucions … Més…

Joan-Antoni Mesquida

La Xarxa Vives representa l’extensió de la universitat com a espai formatiu i d’identitat a tota l’essència de la catalanitat cultural, cosa que ens fa sentir units i amb un objectiu comú. Actualment, la Xarxa serveix per conèixer-nos més, sentir-nos … Més…

David Joan Marí

La Xarxa Vives és un magnífic punt de trobada entre professorat, estudiantat, treballadors i serveis de les universitats del nostre domini lingüístic, des del que s’han impulsat i es poden impulsar accions de gran relleu nacional i internacional. A la … Més…

Carme Sanmartí

La Xarxa Vives és un excel·lent lloc de trobada i de intercanvi d’experiències de les universitats que la integren. El fet que l’element comú entre totes elles sigui la llengua catalana fa que els projectes que s’emprenen siguin engrescadors, d’una … Més…

Josep Joan Moreso

És la xarxa universitària al món de la cultura catalana. A banda de les múltiples activitats que desenvolupa, la més important és la seva existència, que palesa la continuïtat d’una cultura que va des del sud de França fins al … Més…

Faraón Llorens

És una xarxa d’universitats que comparteixen una espai cultural i lingüístic comú. Però tot i que la llengua catalana siga el motiu de la unió, la col·laboració i les actuacions conjuntes arriben a totes les activitats universitàries: docència, recerca, transferència … Més…

Joandomènec Ros

La Xarxa Vives és una agrupació de més d’una vintena d’universitats dels Països Catalans, que comparteixen, total o majoritàriament: a) esperit universitari; b) llengua; c) projectes comuns, en especial aquells que cada universitat per separat tindria dificultats en dur a … Més…