Professors de la regió Vives impartiran mòduls especialitzats a Alemanya a través del Programa de Qualificació Complementària 2012

La selecció de professorat de la regió Vives per a impartir els mòduls especialitzats a Alemanya ha estat publicada. La programació d’estudis organitzada conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull permet els professors dels territoris de parla catalana conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer una cultura universitària diferent.