9 professors de la regió Vives impartiran mòduls especialitzats a Alemanya a través del Programa de Qualificació Complementària 2013

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 29/05/2013.- La resolució de la selecció de professorat per a l’edició 2013 del Programa de Qualificació Complementària a Alemanya ja és pública. En total, s’hi impartiran 6 mòduls especialitzats de 50 hores per part de 9 professors de les universitats Autònoma de Barcelona, Alacant, Barcelona, Internacional de Catalunya, Illes Balears, Girona i Ramon Llull, sobre matèries que van des de la traducció i la literatura fins al patrimoni i la gestió cultural, passant per l’economia i la cultura empresarial o el periodisme i els mitjans de comunicació. Els cursos tindran lloc a 6 universitats alemanyes entre setembre de 2013 i febrer de 2014. Les universitats d’acollida són Ruhr (Bochum), Heidelberg, Hamburg, Saarland (Saarbrücken), Tübingen i Von Humboldt Berlín.

El Programa és una possibilitat òptima per al professorat universitari de la regió Vives, que pot aconseguir experiència docent a l’estranger, conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies amb un alumnat que parteix de referents culturals i lingüístics diferents i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer la cultura universitària alemanya des de dins.

El Programa és una programació d’estudis organitzada conjuntament entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa preveu també la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.

Durant el curs passat, des del mes de setembre de 2012 fins al febrer de 2013, professors de les universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona, Internacional de Catalunya i Pompeu Fabra impartiren 8 mòduls a Alemanya.