Professors de la regió Vives impartiran mòduls especialitzats a Alemanya a través del Programa de Qualificació Complementària 2012

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 9/05/2012.- La resolució de la selecció de professorat per a l’edició 2012 del Programa de Qualificació Complementària a Alemanya ja és pública. En total, s’hi impartiran 8 mòduls especialitzats de 50 hores per part de professors de les universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona, Internacional de Catalunya i Pompeu Fabra, sobre matèries que van des del llenguatge humanisticoliterari a la cultura empresarial catalana, els mitjans de comunicació catalans o el llenguatge periodístic, entre altres. Els cursos tindran lloc a 5 universitats alemanyes entre setembre de 2012 i febrer de 2013.

El Programa és una possibilitat òptima per al professorat universitari de la regió Vives, que pot aconseguir experiència docent a l’estranger, conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies amb un alumnat que parteix de referents culturals i lingüístics diferents i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer la cultura universitària alemanya des de dins.

El Programa és una programació d’estudis organitzada conjuntament entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa preveu també la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.

Durant el curs passat, des del mes de setembre de 2011 fins al febrer de 2012, professors de les universitats de Vic, Abat Oliba, Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, Barcelona i Autònoma de Barcelona imparteixen els mòduls especialitzats a 5 de les universitats alemanyes participants en el projecte: Ruhr (Bochum), Heidelberg, Hamburg, Saarland (Saarbrücken) i Tübingen.