El Programa de Qualificació Complementària, experiència docent a l’estranger

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 10/01/2012.- El Programa de Qualificació Complementària a Alemanya és una possibilitat òptima per al professorat universitari de la regió Vives, que pot aconseguir experiència docent a l’estranger, conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies amb un alumnat que parteix de referents culturals i lingüístics diferents i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer la cultura universitària alemanya des de dins.

El Programa és una programació d’estudis organitzada conjuntament entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa preveu també la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.

Durant el curs actual, des del mes de setembre i fins al febrer de 2012, professors de les universitats de Vic, Abat Oliba, Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, Barcelona i Autònoma de Barcelona imparteixen els mòduls especialitzats a 5 de les universitats alemanyes participants en el projecte: Ruhr (Bochum), Heidelberg, Hamburg, Saarland (Saarbrücken) i Tübingen.