Comença el curs amb els ajuts DRAC a la mobilitat!

Els ajuts DRAC faciliten la mobilitat entre les universitats de la regió Vives i esdevenen una eina de connexió territorial a nivell acadèmic per a estudiantat, professorat, i personal d’administració i serveis.

Aprofita l’estiu amb els ajuts DRAC

Fins a l’1 de juny es poden sol·licitar els ajuts que et faciliten la mobilitat per assistir a les activitats de la Guia de cursos d’estiu 2016, organitzades per les universitats de la Xarxa Vives.

Més beques DRAC a la mobilitat

El programa d’ajuts ha vist consolidat el seu paper a la comunitat universitària de la regió Vives, com una eina atractiva per als intercanvis entre les universitats dels territoris de parla catalana.