Una trobada universitària internacional posarà el punt final al PAU a Alacant

La Universitat d’Alacant acollirà els dies 23 i 24 d’abril la I Trobada d’Universitats Hispano-Algerianes, que serà el colofó del Programa Algèria Universitats, desenvolupat per la Xarxa Vives i la CRUO algeriana des de l’any 2007. Els principals blocs temàtics que es tractaran s’agruparan en torn a les sinergies entre les universitats d’ambdós països i els instruments de cooperació universitària en l’àmbit internacional.

La Xarxa Vives estudia l’adequació de la versió electrònica del Portafolis Europeu de les Llengües en l’àmbit universitari

A través d’una recerca pilot, una iniciativa pionera de coordinació interuniversitària analitza si l’actual e-PEL +14 s’adequa a les necessitats de les comunitat universitària. La implementació conjunta de l’e-PEL en els cursos EILC que s’inicien al mes d’agost de 2011 servirà per conèixer el grau d’idoneïtat de l’e-PEL actual i es traslladaran les conclusions a l’OAPEE per valorar la conveniència d’adaptar-lo a l’àmbit universitari o elaborar-ne una versió específica.