Les universitats de la Xarxa Vives acorden una estratègia conjunta per promoure la publicació científica en català

El 25% de les publicacions científiques universitàries de la regió Vives són en català.
Serveis de publicacions i editorials i serveis lingüístics universitaris dissenyen per primera vegada un pla d’acció coordinada.
S’estudia crear un programa d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català així com la convocatòria de premis a l’edició universitària.