Les universitats de la Xarxa Vives, contra la ceguesa al gènere en la docència i la recerca

Les Unitats d’Igualtat de 22 universitats publiquen una col·lecció de guies per a incorporar la perspectiva de gènere a la docència i recerca. Les guies ofereixen recursos docents per superar la manca de sensibilitat al gènere als programes de grau i postgrau. Es pretén que l’alumnat dispose d’eines per identificar els estereotips de gènere i evitar la ceguesa en la seua pràctica professional futura.

Les universitats de la Xarxa Vives acorden una estratègia conjunta per promoure la publicació científica en català

El 25% de les publicacions científiques universitàries de la regió Vives són en català.
Serveis de publicacions i editorials i serveis lingüístics universitaris dissenyen per primera vegada un pla d’acció coordinada.
S’estudia crear un programa d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català així com la convocatòria de premis a l’edició universitària.