El «coaching», métodes d’entrenament per assolir l’èxit en el lideratge

Les tècniques de «coaching» tenen com objectiu la millora de les competències personals i professionals aplicades a qualsevol àmbit com ara la direcció d’empreses, la realització de projectes personals, l’educació i fins i tot la superació de problemes familiars. Si vols aprendre’n més i treure el màxim profit de les teues capacitats, coneix les propostes que t’ofereix la Guia de cursos d’estiu.