El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2023)

andres

Informe biaix 2023 coberta
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

«El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2023)» realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: